Ball Hero Adventure


Ball Hero Adventure: Red Bounce Ball е джъмпер игра, в която ще подпомогнете червената топка за получаване на възпиращите фактори. Има огромен товар от тях. Освен различните отвори, вие също ще трябва да обмислите отговора как да поставите различни статии на такива места, които да ви помогнат да получите. Във всяко ниво ще се опитвате да съберете колкото се може повече монети. Вие набавяте звезди за всяко завършено ниво и мярката на звездите се асоциира с мярката от монети, които събирате. Играта ви предлага 4 уникални вселени, които заедно предлагат над 50 нива. Това е приятна игра, така че, моля, какво ще кажете да играем!