Sky Jump 1


Твърдата форма се завъртя на много трудно място, когато през цялото време трябва да се премести в противоположния край на площада и да събере кубични скъпоценни камъни. Трябва да отскочите върху многоцветни блокове, които непрекъснато се движат, като правят квадратен воден път. Тестът е да преминем отвъд това, което мнозина биха сметнали за възможно. Всеки плодотворен скок е придобита точка, а събраният скъпоценен камък ще добави допълнителен акцент върху придобития. Трябва да бъдете ловки и внимателни, за да изберете правилния начин и да не пропускате неволно, във всеки случай светецът ще изреве във вечната пропаст и ще загубите фокуси в Sky Jump.