Sky Jumpp


Това е една безкрайна игра на платформинг с илюстрации в математически стил, където играчите трябва да скачат, започвайки с една подвижна сцена, след това в следващото мостово пространство. Контролът с единичен тик е достатъчно прост, за да може младежът да го наблюдава. Както и да е, това е много по-трудно да се спечели, отколкото изглежда в резултат на разумна наука за материала. По този начин се подгответе да покажете цялата си реакция и пъргавина.