Zeepkist: Crash 2D


Zeepkist: Crash 2D е забавна игра с превозни средства, в която основната ви цел е да направите най-много катастрофи с динамит с вашия Zeepkist, за да постигнете високи резултати! Започвайки с избрания от вас подарък, разредете своя Zeepkist с най-голяма сила и преместете личността си наляво и надясно блестящо, преди да ги изпратите. Тази дейност на Yeet причинява изключителна вреда! Колкото повече объркване предизвикате, толкова повече монети ще придобиете. Похарчете доходите си за различни превозни средства, украшения и препятствия, които да разхождате. можете също да използвате монетите, за да отворите различни ръководства в играта. Бихте ли могли във всеки момент да сринете всеки Zeepkist, който имате?

Не е напълно ясно какво се опитва Zeepkist, но начинът, по който в крайна сметка трябва да се разбие, е реалност и в момента наистина искате да се наведете назад, така че шофьорът ви не само да падне и да счупи всичките си кости, но и допълнително да блъсне автомобила си . Като цяло, тестът за злополука ви търси и го насочва така, че да постигне най-добри фокуси.