Chicky Farm


Chicky Farm е неактивна игра, която ви поставя под отговорност за вашето собствено специално ранчо за пилета! Дните ви в ранчото са изпълнени с различни начинания — грижа за пилета с груб фураж, помощ при изнасянето на яйца, събиране на яйца и продажбата им. Използвайте приходите, за да закупите повече пилета или да ги преработите. Нуждаете се от помощ? Можете постоянно да набирате работници, които да споделят отговорността. Освен това можете да промените атмосферата на вашия чифлик, както предпочитате! Кък, кък! Какъв брой блажени пилета бихте могли да отгледате във всеки момент?

The Little Rancher кани всеки, който трябва да разбере как наистина да се съсредоточи върху кокошките носачки в един от малките чифлици. Тестовата система ви приветства да се превърнете в истински стопанин, който ще се грижи навреме за кокошките носачки, ще събира яйца и ще прави всичко необходимо за насърчаване на бизнеса.