The Impossible Quiz


The Impossible Quiz е онлайн тест за произволни данни, който подчертава истината, изключително трудни запитвания. Голям брой запитвания имат двойно значение, заблуждават и играят на думи и очакват да обмислите нови идеи. От четирите отговора само един отговор е верен. Има общо 110 запитвания. Дадени са ви само три живота и ще загубите един при всяка грешка, която направите.

The Impossible Quiz е онлайн тестова игра, която е ... Почти необичайна. На запитванията е трудно да се отговори и изискват хоризонтално разсъждение. Има 110 запитвания, които трябва да се преодолеят, а вие имате само три живота, така че бъдете сигурни, че мислите въображаемо.

Има само един правилен отговор, така че щракнете върху един от четирите отговора и очаквате, че мислите достатъчно хоризонтално, за да се грижите за бизнеса. Част от подходящите отговори са изключително теоретични, но имате седем пропуска за преминаване на няколко запитвания. Независимо от това, тези пропуски са необходими за завършване на въпрос 110, който е последното запитване.

Невъзможният тест не е само по отношение на отговорите на нелепи запитвания. Има последователни гатанки, разпръснати през цялата игра, за да ви накарат да обмислите и някои нови възможности.