Iron Snout


Iron Snout е игра за прасе, чиято мисия е да рита каквото и да е количество вълци, както би могло да се очаква при дадените обстоятелства. Вълците се маскират и използват широка гама от оръжия, така че за да изпълни тази мисия, прасето трябва да планира всичко!