Hopping Boys


Оценявайте опита от подскачането на млади мъже, чиято цел е да съберат какъвто и да е брой монети, което би било разумно на различни интересни етапи, като същевременно се пазите от пречките, като скачате върху тях.

Това е приказка за червен младеж с неговия опит. Той се обади на Hopping Boys. Той трябва да завърши своя опит. Той прекосява почивния ден, фонтана с течна магма и други. Трябва да му помогнете да завърши опита си.