Minecraft.io


Minecraft.io е игра, зависима от minecraft. В Mine Craft можете да направите нещо много подобно на обичайното minecraft и значително повече! Вземете активи, сглобявайте къщи и различни системи, карайте спътници, за да се предпазите от нелепи орди около вечерното време и силни играчи.