Balls Maze


В новата изумителна игра Balls Maze, трябва да преминете през множество обезпокоителни лабиринти и да съберете разпръснатите топчета в тях. На екрана пред вас ще се появи бойно поле, в чиято фокусна точка ще бъде намерен лабиринт. На определено място ще видите тъмен кръг. Това е вашият човек. Парчета от различни тонове ще се разсейват в лабиринта. Трябва да ги събереш всички. За да направите това, вашата легенда трябва да се свърже с всяка топка. Използвайки клавишите за управление, можете да превърнете лабиринта в пространството към пътя, от който се нуждаете. Изпълнявайки тези дейности, ще накарате кръга си да се придвижи към пътя, който сте задали. За всяка топка, която получите, ще получите фокуси.