Voxiom.io


Voxiom.io е още една завладяваща игра, която е комбинация между battle royale и Minecraft. Непосредствено към началото можете недвусмислено да видите, че Minecraft беше сериозна мотивация за дизайна. Има допълнително сравними механика, така че можете да изкуствате или да копаете блокове. Можете да направите нови оръжия, които след това бихте могли да използвате, за да се предпазите от врагове. Можете също така да изработите малка къща и да я използвате като щит. Тъй като това е бойна кралска игра, целта ви е да останете живи. Моля, трябва да играем!