MathPup Truck Counting


Основна цифрова игра за шофиране, при която ще трябва да пуснете обективната мярка на нещата във вашия камион и да ги предадете. Приятен метод за репетиране на вашите способности за измерване. Без време, за да можете да отделите толкова време, колкото е необходимо, но ще трябва да отидете достатъчно бързо, за да се изкачите по малките склонове, като същевременно не оставяте вашите неща да пропуснат.