MathPup Truck Counting


В новата игра Mathpup Truck Counting ще направите пътуване до омагьосано съществуване, където живеят мъдри същества. Вашият герой е куче на име Том, който попълва като транспортьор. Днес той трябва да отиде с автомобила си до определен регион и да натовари тялото там с кости. Вие ще му помогнете в това преживяване. Преди вас на екрана ще видите улица, в началото на която ще има превозно средство. Чрез натискане на педала за газ ще накарате камиона да върви стъпка по стъпка, набирайки скорост. Той ще се търкаля по обезпокоителния пейзаж. Затова внимателно наблюдавайте улицата и не позволявайте на превозното средство да се обърне. Костите ще висят в определен диапазон, започвайки от най-ранния етап. Трябва да направите целта, че те ще паднат в задната част на превозното средство. За да направите това, просто кликнете върху тях с мишката. Всяка кост, която попадне в тялото, ще ви представи определен брой фокуси.