Ultimate Chess


Развитие на интелигентността си с тази най-красива игра на шах. Можете да играете играта за двама играчи или срещу компютъра. Можете да настроите 4 различни нива на трудност срещу компютъра. Ниво 1 (зелено) се определя като най-лесното и ниво 4 (червено) като най-умното. Играта може да се играе на 8x8 и 6x6 дъски.