Tenkyu Hole 3D Rolling Ball


Прекарайте топката през 3D свят, за да стигнете до целта! Внимателно преминете през етапи или посрещнете своята обреченост! Внимавайте, за да не се накланяте прекомерно! Играта приключи, ако топката падне!

Направете бяла топка през триизмерен свят в 3D движеща се топка Tenkyu Hole. Топката се удари в канала и за да стигне до последната цел, тя трябва да отскочи, като се започне с един засенчен път, след това към следващия, като се изплъзва в отворите към края на всеки канал. Всички заедно, за да се движи топката, тя се нуждае от наклонена равнина и вие ще я направите, като наклоните и завъртите пистата, по която ще се движи легендата, докато не удари пропастта към края. Попадайки в него, уверете се, че топката сигурно преминава върху друг начин от следващото ниво.