Save Me Now


Съсредоточете се върху създателите на проблеми в структурата и стреляйте. Можете също така умело да използвате реквизита в климата, за да предизвикате по-забележителна леталност. Фокусирайте се върху тях да ги унищожите при първа възможност, преди да ви намерят и нападнат.

Застреляй всеки от създателите на проблеми и ме спаси сега!