Julio Police Cars


Julio Police Cars подчертава: • 10 великолепни отрядни коли, включително лимузина • 4 изключителни водачи с много подскачащи наклони • Скорост и плуване около водача, докато правите радикални трикове. WASD или болтови клавиши за задвижване • Пробелен клавиш за ръчна спирачка • Ляв Shift за поддържащо превозно средство • Бутон G за отпушване на превозното средство • R клавиш за нулиране на сцената • C клавиш за промяна виж (камера) • E клавиш за включване на полицейските светлини.