Ultimate Swish


Това е триточков конкурс! Точно ли е да се каже, че сте способен? Какъв брой щайги бихте могли да направите, преди часовникът да се сведе до нула? Чисто окончателно измиване, за да натрупате фокуси. Ultimate Swish е съвпадение по HTML баскетбол Щракнете върху екрана или натиснете пробел, за да спрете маркерите за топката и да изстреляте топката. Вашата цел е да направите колкото се може повече фокуси, колкото би могло да се очаква при обстоятелствата вътре в момента.