Golf Blast


Имайте склонност, че истински почитател на кръга от намален голф, намирайки все по-голям брой нови нива в това малко пространство. Долното поле за игра има две кладенци, в които чрез методи за битовете трябва да карате малко топче, разположено върху игралното поле на горното ниво. Снапчи готов, правейки въздействието на скоростта, за да го насочи към отвора. Попадането в отвора с жълт банер ще ви донесе сто и петдесет награди, като предупреждението е сто. Сръчно хвърлете топката и съберете всички награди. Golf Blast е сериозно аркадно предизвикателство да изследвате случайно създадените нива и да вкарате отваряне в едно! Избягвайте укрепленията или ги използвайте за вашата потенциална полза - просто най-добрите конкуренти ще издържат.