Hunter 3D


Пуснете тракера и уцелете целта толкова точно, колкото би могло да се очаква при дадените обстоятелства. Играта е разделена на 2 секции. В един раздел ще се борите с играчите за човека, който снима фокусната точка на обекта. В момента, в който получите няколко декорации, можете да преминете към втората част, където ще преследвате дивите същества.