Anti Aircraft Attack Modern Jet War


Тази игра е създадена основно за защитника на земята. В момента, когато въоръжените сили, базирани на противника, нанасят удари върху предимствата на вашата страна, тогава тези огнестрелни оръжия се използват, за да ги унищожат. По случайност, че обичате да удряте огромните плужеци на F-16 или някой друг самолет, това е вашата игра. В момента, когато врагът ви атакува, тогава вашата бърза дейност е да ги ударите обратно.