Светът на супер Стив


Героичната игра на Стив ще се предпоставя с най различни препяствия и чудовища по пътя на успеха.Съберете прозорци на сила и преудолете чудовищата.Незабравяйте и да събирате монетите по пътя за да намерите скритите животнии звезди на мистериозни места за да придобиете допилнителен живот.Класическата ретро игра е подходяща за всеки член от семейството.