Белот


Белот или бързо Белот е най-известната игра в България.В най-правилната си структура белотата се играе от четири индивида двама по две с тесте 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (крик), Q (жена), K (поп), An (асо)Всеки кръг от белота на скелета съдържа два безпогрешно определени етапа във времето и природата: първият - (декларация, предлагане), вторият - игра, подобно на този в удължаването.