79 играна досега.

 121                4


Докоснете, за да отскочите и да стигнете до крайната цел в Top Jumper 3D! Във всеки случай си спомнете, че няколко нива изискват толкова гатанка, обясняваща способностите, колкото способностите за време на натискане. Спазвайте указанията в играта.