225 играна досега.

 97                6


Всички деца ходят в клас, където изучават различни науки. Един от тях е математиката. Към края на годината всички студенти завършват теста. Днес в 2 Player Math можете да помогнете на някои от тях да получат добри оценки и да ползват бриз през теста. Ще видите конкретно числово състояние на екрана. Ход на събитията ще бъде забележим над него. Това е частта, която се задържа, за да се погрижите за този проблем. Трябва да се обърнете към това условие към вас. Под него ще видите цифри. Това са избори за отговор. Трябва да щракнете върху един от тях с щракване на мишката. В случай, че подходящият отговор е даден ефективно, ще получите фокуси и ще преминете към по-високо ниво.