Aces Up Solitaire


Напред в играта и вземете печелившата ръка Вашата цел в Aces Up Solitaire е да премахнете всички карти на купчините на масата, докато са останали само четири аса. Когато играта се отвори, всяка от купчините на масата в горната част на екрана ще бъде разгърната. карта Останалите карти ще бъдат свалени и поставени на купчината на запасите в долния десен ъгъл Когато най-горните карти на двете купчини на маса са с еднакъв костюм, можете да щракнете, за да премахнете долната класификация, например, когато сърцето и Q на сърцата са на върха на две купчини на масата, сърцата могат да бъдат премахнати Вашият резултат ще се брои според броя на извадените карти. Ако не могат да бъдат премахнати карти, щракнете върху купчината на склад, за да раздадете нови карти Когато купчината на масата се изпразни, можете да щракнете върху преместете най-горната карта на друг триод, за да я заемете Ако складът на триона е използван, но не могат да се правят повече движения играта приключва Можете ли да изчистите пътя си и да стигнете до трона на асата.