Mortar io


Mortar.io е специална бойна игра, само оръжието, което имате, е мотар и трябва да го използвате, за да екзекутирате други. Полагайте прецизни и предвидими усилия за потвърдени екзекуции и отваряйте удивителни хоросани. Най-добър късмет