Топки за оръдия 3D


Опитайте да бъдете ас на пулверизация, загрейте удобно структурите и не проявявайте доброжелателност! В „Gun Balls 3D“ се разчита колко удобно поставяте снимките, така че структурите да се разпадат толкова продуктивно, колкото може да се очаква при обстоятелствата. Гледайте боеприпасите си, тъй като е ограничен. Във всеки случай не стресирайте. По същия начин ще дойде и когато пренесете пистолета до ръба на полезността. Особено когато се използват невероятните бомби. И така, за какво виси здраво?