Бърза Топка


Какво става с начинанието в кубичната вселена? По време на играта трябва да контролирате добре бързата топка и да се въздържате от движение на червени и лилави региони, докато търкаляте. С изключение на възможността да се свържете с червената или лилавата зона, ще се окажете къси. Приятно време!