Pokey Woman


В зареждащата нова игра Pokey Woman трябва да помогнете на двама младежи да се срещнат. За да направите това, трябва да помогнете на младата дама да премине към определен ръст. За това тя ще използва два разделителя. Преди вас на екрана ще видите вашата шампионка, която лежи на краката на разделителите. С помощта на контролните клавиши ще й помогнете да играе специфични дейности. Трябва да я принудите да се докосне до краката си и съответно да се изкачи. Погледнете внимателно към екрана. Различни предмети могат да се спускат от по-високо място. Трябва да вземете някои от тях. Те ще ви донесат фокуси и ще дадат полезни награди на младата дама. Трябва да избягвате другите. Те могат да навредят на младата дама и след това тя ще се срути от височина и ще се счупи.