136 играна досега.

 107                6


Патиците трябва да пристигнат в защитената зона. Попълнете заданията и направете най-високия резултат.