719 играна досега.

 94                10

Човече не се сърди


Човече не се сърди е игра за деца,която се играе на маса с един зар и с цветни пионки.Таблото за игра е затворен кръг с полета под формата на квадрати,в таблото са отбелязани началната и крайната позиция на пионките на даденият цвят.Целта е да стигнете крайната позиция с пионките преди всички.Играта има 3 начина за игра,първият е срещу компютъра(ботове),вторият начин чрешту произволни хора а третият срещу ваши приятели.Насладата чака вас присъединете се към играта и се забавлявайте.Късмет!