Пускане на Плодове


Снимайте пистолета, за да съберете цялото количество биологичен продукт на всяко ниво. Пистолетът боеприпаси струва пари, така че ще трябва да постигнете цялостно биологичните продукти, преди да стигнете до кратко. Снимайте допълнителните неща, за да ви помогне да получите повече пари или невероятни снимки.