Fruits Shooting Deluxe


Ранчото видя, че на полето се появяват причудливи природни продукти и тяхното отличие от конвенционалните е необичайна структура. Той проследи появата им и проследи, че естественият продукт слиза от рая. Светецът не разследва какво се случва, но извади пистолет от навеса и започна да обстрелва и вие ще му помогнете.