Звездни стрелби на мехурчета


Класическата игра за стрелба по балони с 48 интересни нива.След всяко ниво предизвикателството става по-различни и привлекателно а различните топки и електрическите прозорци ще ви развеселят и ще ви пристрастят още повече.Нивото е завиршено само когато пукате всичките мехурчета от екрана,махайте мраморите като стреляте с мрамори по тях и направте групи от 3 или повече мрамори от един цвят.Всяко ниво има време което е позволено за завършване,а като завиршите по рано нивото и ви се повишава вашият резултат!