Fire Dragon Adventure


В Fire Dragon Adventure се подгответе да приемете различни трудности и заплахи! Поемете отговорност за феноменална двойка и насочете враговете си през различни нива с острие и огън. Бихте ли успели да съберете всяка една от монетите?

Самотното нещо, което остава сред вас, и съдбата са вашите врагове. Целта на тази игра е да завършите всяко ниво, без да ритате кофата, като събирате всяка монета в тях. Тази игра подчертава 16 нива, които можете да играете. Първоначално е достъпно само основното ниво, но можете да отворите останалото индивидуално чрез непрекъснато взаимодействие. Екранът на играта е разделен на две, тъй като контролирате два знака без миг закъснение. Можете да играете тази игра самостоятелно или с придружител! Всеки знак има алтернативно подреждане на контролите. Разходете се до листовете с въпросителни знаци за съвети. На екрана можете да видите благосъстоятелните барове, количеството ментови парчета, които сте събрали, и минималната карта на нивото. Митичната змия може да лети, когато съберете уникалния символ, но само за миг. Попълвате ниво, когато съберете всяка една от монетите и отворите вратата. Най-добър късмет!