Canyon Rafting


Продължете да се спускате по течението по течението и ще изпитате каскади. Трябва да контролирате височината, да предотвратите падането, да използвате прозрението си, моля, и да действате естествено по-обосновано.