3 Pandas


Частниците отиват в гората на пандата и на практика са хванали 3 панди. В момента пандите трябва да избягат, за да спасят живота си. Използвайте факторите на околната среда и изключителния капацитет на пандите, за да си сътрудничите с близки статии и да стигнете до изхода. Ще обожавате 3 панди!