Super Mario Bros HTML5


Super Mario е подреждане на сценични игри, направено от Nintendo, включително техния талисман, Mario. От друга страна, наречена Super Mario Bros. или просто Mario Mario, това е фокусното споразумение на по-известното заведение на Mario. Във всеки случай е доставена една игра Супер Марио за всеки основен комфорт на компютърната игра на Nintendo. Освен това има различни компютърни игри Super Mario, доставяни на не-Nintendo игри. Понастоящем има 21 сравними игри и една игра за кръстосано подреждане, които биха могли да бъдат включени като характеристика на подредбата.