100 speed bumps challenge : car simulation


Трябва да оспорите способностите си за шофиране на автомобила Предизвикателство за 100 препятствия: възстановяването на автомобила е най-добрата игра за шофиране на превозно средство, за да тествате способностите си за шофиране. Предизвикателство за 100 препятствия: възстановяването на автомобила е най-добрата игра за възпроизвеждане на превозни средства. Пречките са за сигурност и благополучие на вашето превозно средство с прекъсвачи на скоростта. Прекъсвачите на скоростта задвижват шофьорите на превозни средства да карат постепенно и да не унищожават превозното си средство възпрепятствано. Играйте 100 Speed Bumps или игра за прекъсване на скоростта, за да получите най-добрата информация за състезанието на превозното средство при възстановяването на това превозно средство и да карате сигурно на тези препятствия и прекъсвачи. Над 100 препятствия и прекъсвачи на скоростта при възстановяването на това превозно средство.