Ludo Classic a Dice Game


Ludo е примерна предварително опакована игра, която може да се играе от 2,3 или 4 играчи в мрежата и да се прекъсва играта в режим спътници.

Ludo Club има както неокласически, така и индийски квартал, които управляват заедно с правилата в световен мащаб. В тази игра играчите трябва да състезават своите 4 жетона от началото до точката на завършване, както е посочено от хода на заровете. Вие също имате избор да играете играта срещу компютъра, срещу вашите спътници или дори срещу лица от цял свят. Играта Ludo се нарича иначе Parcheesi в Северна Америка или в индийската игра като Pachisi.