Ludo Wizard


Омесете се със спътници, като играете играта Ludo Wizard. Играта има 3 режима: - Vs Bot: Игра срещу компютъра - Онлайн: Игра с случайно координирани индивиди - С придружители : Игра с вашите другари. По принцип споделяйте частен код и интерфейс помежду си. Играйте сега!