Табла


Таблата е една от най-опитните реализирани игри на маса. Неговият набор от преживявания може да се проследи почти 5000 години назад до археологическите разкрития в Близкия изток, изрично в Месопотамия (остарял Шумер). Това е игра с двама играчи, при която всеки играч има петнадесет фигури (пулове), които се движат между 24 триъгълника (фокуси), както е посочено от хода на две зарове. Целта на играта е да се справите първи, например да свалите всяка от петнадесетте пулове от дъската.