Желе Свиване предизвикателство


Съберете елементите от едни и същи цвят като докоснете екрана,съчетайте цветовете в прави линии съответно вертикални и хоризонтални.Изчистете екрана като не оставяте нищо в него,съберете групи като събирате 2 или повече получавате резултат.Ако успеете да съберете 7 елемента от един и същи цвят в завой получавате захранване според алгоритъма.Събирането на само един елемент в свой ред е достатъчна причина за да ви се отнемат 200 точки от вашият резултат!