203 играна досега.

 100                10


Това е основна игра на ръце от късно, игра на магьосници, тази игра има място с игра от тип дуел, спокойни игри, можете да играете враждебния си капацитет и способността си да рисувате, да играете вашия творчески ум.