156 играна досега.

 156                5


Подредете кутиите възможно най-високо. Забележете я безупречно върху другия или по всяка вероятност случаят ще хвърли част от своята част, докато стигне до най-малкото си възможно парче. Тази игра ще тества вашата прецизност и бързина. Играйте сега и открийте какъв брой кутии бихте могли да настроите в този приятен кръг от Box Tower Box Tower е HTML Arcade GameStack независимо от броя квадрати, колкото можете, за да изработите най-издигнатата кула. Сглобете D препятствия една върху друга толкова удобно, колкото би било разумно или те ще загубят размер.