Happy Glass Draw Lines


Чашата е жалка с мотива, че не е напълнена. Вашата отговорност е да определите граница, за да накарате стъклото да се допълни с течност и да се ухили още веднъж!

Опитайте се да откриете най-идеалния подход за завършване на всяко ниво. Можете да измислите своя отговор, така че бъдете въображаеми и не се колебайте да обмисляте случая!

Няколко нива може да изглеждат прости, но какво ще кажете да проверим дали наистина можете да получите 3-те звезди.

Стъклото е мрачно с мотива, че не е напълнено. Вашата отговорност е да определите граница, за да накарате каса да се допълни с течност и да се ухили още веднъж!

Опитайте се да откриете най-идеалния подход за завършване на всяко ниво. Можете да измислите своя отговор, така че бъдете иновативни и не се страхувайте да обмисляте случая!

Няколко нива може да изглеждат прости, но какво ще кажете да проверим дали наистина можете да получите 3-те звезди.

Свържете се с нас в случай, че имате нужда от помощ, оценена и я предложете с вашите спътници.