Real Drift Pro


Изберете това, от което се нуждаете от прекрасни превозни средства, и започнете да бръснете! Колкото повече плувате, толкова повече фокуси можете да набавите, толкова повече можете да закупите нови превозни средства.Екстремален поплавък, регулиран с поплавък, е най-добрият симулатор на превозни средства.14 отличителни сменени превозни средства !!!