154 играна досега.

 100                10


Палачът разреши на играчите по целия свят да се състезават в примерния хартиен кръг на палача, в който трябва да разкриете дума, преди нашият очарователен герой да се изправи срещу примката! Можете да играете напълно сами в безплатна игра без ограничение във времето или в координирана игра с кратък прекъсване. След това отново можете да играете срещу вашите другари или различни играчи в мрежата.

По време на всяка игра ви се дава дума и трябва да фигурирате тази дума, като изберете различните букви. В случай, че предположите неточно писмо, се появява парче от примката и дървото на палача! В случай, че продължите да разбирате неправилно буквите, примката най-накрая ще бъде завършена и нашият герой ще бъде обесен! Думите се тестват и вие наистина трябва да размишлявате върху избора си на букви. Бихте ли успели да се превърнете в легенда за палача или ще изпратите нашия герой на неговото унищожение?