The Bridges


Уверете се, че вашият герой е защитен, разхождайки се на консистентно скеле. Щракнете и завъртете, движещите се скелета са идеалният начин, за да избегнете падането на вашия човек, и не е нужно да започвате отново от най-ранната начална точка. Със събраните монети можете да закупите нов герой, който ще водите по скелета.