Паяк Пасианс


Тази игра не е обичайната игра на пасианс  която сте свикнали да играете.Паяк Пасианс увеличава антето с най-различни палуби и приципи на игра.Късмет!