Scorpion Solitaire


Това е примерна игра Solitaire Scorpion. Неговата голяма игра на толерантност с разширяване на славата. За да се справите с него, имате нужда от системно мислене и подреждане. Насоките са съвсем ясни - вие работите по костюм на сцената и трябва да работите от King до Ace. Всяка карта нагоре може да бъде преместена, независимо дали има повече карти върху нея. Не можете да сложите нищо на Ас.