Ариел Възстановяване на Любовта


Ерик се предава на Ариел, за да бъде с Бел, Ариел е жалък. След грипа на Елза, Ариел избира да предаде страшния човек и да се върне в океана. В момента тя трябва да започне новия си живот и да се направи прекрасна. Трябва да се присъединим към Ариел във възкресението на lovelorn!